Koło Misyjne

SPOTKANIA: IV czwartek miesiąca po wieczornej Mszy świętej

OPIEKUN: Ks. Proboszcz Józef Sołtys

Koło misyjne w naszej parafii zostało założone dnia 3 października 2013 r.

Zadaniem Koła misyjnego jest:

  • codzienna modlitwa w intencji misjonarzy i misji, wraz z dziesiątką różańca
  • Msza święta w Niedzielę Misyjną (przedostania niedziela października)
  • pomoc materialna (finansowa i rzeczowa).

Podejmowane działania Koła:

  • spotkania modlitewne
  • korespondencja z misjonarzami
  • organizowanie spotkań z misjonarzami
  • poszerzenie wiedzy w zakresie misji, zwłaszcza przez czytanie prasy misyjnej
  • prowadzenie różańca wraz z rozważaniami misyjnymi w IV czwartek miesiąca o godz.17,30 (przed wieczorną Mszą świętą)
  • przygotowanie gazetki o tematyce misyjnej
  • zbiórka znaczków pocztowych oraz innych darów na rzecz misji (zgodnie z podawanymi informacjami w ogłoszeniach parafialnych)

Proponowana modlitwa za misjonarzy:

Panie Jezu Chryste, spojrzyj prosimy

na Twoich misjonarzy, kapłanów i braci,

siostry i świeckich, którzy wszystko opuścili

aby dawać świadectwo słowu Twemu

i Twej miłości. Bądź im obrońcą mocnym,

umocnieniem silnym i cieniem w południe,

ochroną przed potknięciem się i ratunkiem

przed upadkiem. Podnoś ich na duchu.

Słowem i przykładem swoim oświecaj

w przeciwnościach i niebezpieczeństwach.

Niechaj, im Panie, towarzyszy sztandar Krzyża,

ozdobiony Twoim wizerunkiem ;

w uciskach niech ich uczy ducha ofiary,

w słabościach daje moc i pociechę,

a we wszystkich trudnościach życia apostolskiego

– światło i wytrwanie. Amen

Chcemy podziękować również wszystkim SYMPATYKOM Koła misyjnego, którzy składając ofiary u animatorki Koła czują potrzebę podzielenia się z bardziej potrzebującymi.

Ofiary te przeznaczone są na pomoc rzeczową (paczki do Afryki)