Dzwony Parafialne

Historia naszych dzwonów rozpoczęła się w Święto Miłosierdzia 3. kwietnia 2016 roku. Było to w czasie trwania Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia ogłoszonego przez Ojca świętego Franciszka. Nasz kościół został wybrany przez Arcybiskupa Wiktora Skworca na jeden z kościołów jubileuszowych. Po sumie odpustowej, której przewodniczył Arcybiskup Wiktor wyruszyliśmy z procesją teoforyczną wokół kościoła. Kiedy przechodziliśmy obok dzwonnicy Arcybiskup zapytał proboszcza: „Kiedy na tej dzwonnicy będą dzwoniły dzwony?”. Proboszcz odpowiedział: „Zupełnie o tym nie myślę, to jakiś bardzo odległy termin”. Po powrocie do kościoła i błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem Arcybiskup Wiktor spontanicznie zwrócił się do wiernych i oznajmił, że podaruje naszej parafii dzwon.

Niedługo potem przyszła do proboszcza nasza parafianka pani Danuta Król i powiedziała, że ona (wraz ze zmarłym mężem) ufundują kolejny dzwon. Trzeci dzwon postanowił ufundować proboszcz. W ten sposób w krótkim czasie znaleźli się fundatorzy wszystkich trzech dzwonów.

Uroczystość pobłogosławienia dzwonów odbyła się jeszcze tego samego pamiętnego roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, w wigilię zakończenia Jubileuszu (12. Listopada 2016 roku). Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc, w asyście duchowieństwa dekanatu Tychy Stare oraz kapłanów związanych z naszą parafią, pobłogosławił dzwony i odprawił dziękczynną Eucharystię.

Ksiądz Proboszcz powiedział wtedy: „Cieszymy się tym dzisiejszym uroczystym dniem, bo gromadzimy się, aby wielbić Boga za to, że możemy pobłogosławić nowe dzwony dla naszego kościoła. Dzwony mają ścisły związek z życiem ludu Bożego: ich dźwięk odmierza czas modlitwy, gromadzi lud na sprawowanie liturgii i przypomina ważne wydarzenia, które przejmują radością lub bólem naszych wiernych (…). Wszystkie trzy dzwony będą towarzyszyły życiu naszej parafii w uroczystości i święta, w chwilach radosnych i smutnych: w dniu ślubu i dniu pogrzebu. Niech pobożny udział w dzisiejszym obrzędzie uwrażliwia nas na dźwięk dzwonów: ilekroć je usłyszymy, pamiętajmy, ze jesteśmy jedną rodziną, która powinna się gromadzi na znak swojego zjednoczenia w Chrystusie. Niech nas wzywają do modlitwy i niech nigdy nie dzwonią na daremnie”.

Dzwon Miłosierdzia (800 kg) dzwoni codziennie o godz. 15.00 i wzywa do modlitwy w Godzinie Miłosierdzia. Widnieje na nim wizerunek Pana Jezusa na krzyżu oraz napis: JEZU UFAM TOBIE. DLA JEGO BOLESNEJ MĘKI MIEJ MIŁOSIERDZIE DLA NAS I CAŁEGO ŚWIATA. Z drugiej strony dzwonu umieszczono napis fundacyjny: DZWON MIŁOSIERDZIA. DAR DANUTY I ŚP. WŁADYSŁAWA KRÓLÓW. ZA PONTYFIKATU OJCA ŚW. FRANCISZKA. NA WIECZNĄ CHWAŁĘ BOŻĄ. TYCHY AD 2016.

Dzwon św. Jan Paweł II (500kg) dzwoni po otrzymaniu wiadomości o śmierci kogoś ze wspólnoty parafialnej i wzywa do modlitwy za zmarłego. Widnieje na nim popiersie św. Jana Pawła II i napis: NIE LĘKAJCIE SIĘ. ŚW. JAN PAWEŁ II 1978-2005. Z drugiej strony znajduje się napis fundacyjny: IN SPIRITU SANCTO. DAR J.E.KS. ABP WIKTORA SKWORCA. METROPOLITY KATOWICKIEGO. W V-TĄ ROCZNICĘ POSŁUGI BISKUPIEJ W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ. 2011-29.10.-2016. DLA PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W TYCHACH.

Dzwon św. Faustyna (260 kg) dzwoni na Anioł Pański (o godz. 12.00 i 18.00) oraz na Apel Jasnogórski (o godz. 21.00). Widnieje na nim wizerunek św. Faustyny z cytatem zaczerpniętym z jej Dzienniczka: JEZUS PORYWA MOJE SERCE W ŻAR MIŁOŚCI (Dz.26). Z drugiej strony znajduje się napis fundacyjny: „CI KTÓRZY PRZYSTĘPUJĄ DO SAKRAMENTU POKUTY, OTRZYMUJĄ OD MIŁOSIERDZIA BOŻEGO PRZEBACZENIE…”. KS. DZIEKAN JÓZEF SOŁTYS PROBOSZCZ I FUNDATOR Z PROŚBĄ O MODLITWĘ PARAFIAN 1989-13.05-2016.

Wszystkie trzy dzwony razem dzwonią w czasie uroczystości kościelnych oraz w czasie uroczystości rodzinnych związanych z życiem religijnym (w dniu pogrzebu przy wyprowadzaniu trumny z kościoła oraz przy wyjściu młodej pary po ceremonii ślubnej).
Dzwony zostały odlane w ludwisarni Zbigniewa Felczyńskiego w Taciszowie koło Gliwic. Napęd dzwonów wykonała firma Pawła Szydlaka z Krotoszyna.

 

nagrania naszych dzwonów – posłuchaj