Apostolat Margaretka

APOSTOLAT MARGARETKA

Apostolat Margaretka został założony w Medjugorje przez panią prof. z Kanady, która w czasie swojej pielgrzymki do tego miejsca , usłyszała kazanie o. Jozo Zovko na temat konieczności modlitwy w intencji kapłanów. W rezultacie swoich przemyśleń, poświęciła się zakładaniu małych grup modlących się za konkretnego księdza.

Margaretka posiada siedem listków, które symbolizują siedem modlących się osób ( albo 7 rodzin) – każda osoba (rodzina) w jednym dniu tygodnia. W ten sposób kapłan, w intencji którego założona jest Margaretka, ma każdego dnia opiekę modlitewną.

Grupa osób decydujących się na założenie Margaretki powinna złożyć wieczyste przyrzeczenie modlitwy, której nie przerywa ewentualna śmierć kapłana. Zaleca się, by przyrzeczenie składać przed Najświętszym Sakramentem w niedzielę lub święto kościelne, w obecności (o ile to możliwe) kapłana, za którego jest założona Margaretka. Przyrzeczenie można też składać indywidualnie.

Ponieważ Apostolat związany jest z Medjugorje, zaleca się do modlitwy za kapłanów dołączyć modlitwę Koronką Pokoju. Zamiast koronki można ofiarować np. dziesiątkę różańca, litanię lub inną modlitwę.

Apostolat Margaretka jest odpowiedzią na pilną potrzebę modlitwy za kapłanów, którzy – szczególnie we współczesnym świecie – są narażeni na wielkie pokusy.

W parafii Miłosierdzia Bożego w Tychach założono już kilkadziesiąt Margaretek za księży, nie tylko związanych z parafią. Modlitwą objęto również kapłanów spoza parafii a także pracujących na misjach. Pierwsze Margaretki zostały założone 24.12.2003r. Modlitwą otoczono również Ojca św. Franciszka i biskupów.

Proponowana modlitwa za kapłanów:

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie ks……………uczyń Go Swoim naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed Nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła, prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj Go Twoją mocą i błogosław Mu.

Święty (imię patrona), którego imię nosi ks…………Twojej szczególnej opiece polecam Go dzisiaj Proszę Cię, abyś wstawiał się za Nim przed Bogiem i pomagał Mu we wszystkich potrzebach. Spraw, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo, strzeż Go przed wszelkim złem. Amen.

Tekst przyrzeczenia:

Boże w Trójcy Jedyny i Maryjo, Królowo Pokoju, w ramach powstałego w parafii w Medjugorje apostolatu MARGARETKA ja………….przyrzekam wieczystą modlitwę za ks……………. Moje przyrzeczenie zanurzam w chwalebnym Krzyżu Chrystusa i Niepokalanym Sercu Maryi. Amen.

W naszej parafii w każdy czwartek miesiąca (przed wieczorną Mszą świętą) odmawiamy Różaniec wraz z modlitwą za kapłanów.