Krzyż na chórze

Krzyż na chórze (Godzina Miłosierdzia)

Krzyż znajdujący się na chórze naszego kościoła, wraz z umieszczonym nad nim witrażem, stanowią kompozycję przypominającą o Godzinie Miłosierdzia. To jeden elementów kultu Miłosierdzia Bożego wymieniony przez św. Faustynę w jej Dzienniczku: „O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę ci wniknąć w mój śmiertelny smutek; w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę moją…” (D 1320).

Dębowy krzyż, z bardzo delikatnie wyrzeźbionym zarysem Ukrzyżowanego, jest treściowo powiązany z witrażem, którzy przypomina o zjawiskach towarzyszących śmierci Zbawiciela: „Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej (…) A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać” (Mt 27, 45.51).

Na ciemno granatowym niebie widzimy pięknie wymalowane słońce i księżyc przypominające o ciemnościach ogarniających ziemię. Natomiast na dole witraża zobaczymy pękające skały (po stronie słońca) oraz trzęsącą się ziemię (po stronie księżyca). Koniecznie trzeba podejść bliżej, aby zobaczyć wyraźną różnicę, której z daleka można nie dostrzec. U samego szczytu witraża artysta umieścił czerwone pręgi przecinające niebo. To znak rozerwania zasłony przybytku w świątyni jerozolimskiej w momencie śmierci Jezusa. Ten sam intensywnie czerwony kolor witraża jest umieszczony na krzyżu, w miejscu ran Pana Jezusa. Oglądając witraż przypomni nam się pieśń wielkanocna: „Z nim bolały słońce, miesiąc (…) Skały trzasły, ziemia drżała. Zasłona się święta rwała” (Wysławiajmy Chrysta Pana).

Krzyż wykonano w warsztacie stolarskim Marka Mazura z Kobióra. Zarys Ukrzyżowanego wyrzeźbił Krzysztof Gryksa. Witraż został wykonany w pracowni Krzysztofa Gryksy z Bierunia Starego.

Witraż jest podzielony na sześć części. Każda z tych części ma swoich fundatorów (patrząc na witraż, idąc od lewej strony): Katarzyna FILAK; Walentyna WRÓBEL; Gabriela, Artur, Jakub i Tomasz OSUCH; Janina i Ryszard DAMPS, Mariola i Olgierd STOLARONEK; Dzieci pierwszokomunijne z roku 2011.

Pod krzyżem, na klinkierowej cegle, umocowana jest tabliczka fundacyjna z napisem:

KRZYŻ UFUNDOWANY PRZEZ KS. MICHAŁA STEFANA
POŚWIĘCONY W DNIU OTWARCIA BRAMY MIŁOSIERDZIA
W KOŚCIELE JUBILEUSZOWYM
W NADZWYCZAJNYM JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA
13 GRUDNIA 2015 ROKU.