Miłosierdzie

„…Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata…”