Intencje

Transmisje internetowe z kościoła: 

  • W tygodniu Msza święta o godz. 18.00 (w poniedziałki o godz. 7.00).

  • W niedziele Msza święta o godz. 9.30

  • Nabożeństwa niedzielne o godz. 16.15


Porządek nabożeństw

Parafia Miłosierdzia Bożego

(03 grudnia – 10 grudnia 2023 r.)


03 grudnia 2023 r. – Niedziela. 1 Niedziela Adwentu. Niedziela Trzeźwości.

700     Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

730   Do Miłosierdzia Bożego za + Aleksandrę KUŚ.

930   1. Do Miłosierdzia Bożego w intencji Ryszarda DAMS z okazji 74 rocznicy urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla solenizanta i całej rodziny.

  1. Do Miłosierdzia Bożego za + Wiktora BIELAS, ++ rodziców Agnieszkę i Andrzeja oraz ++ z rodziny.

1130 Do Miłosierdzia Bożego w intencji Małgorzaty KORNECKIEJ z okazji 40 rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia.

1615 AKATYST KU CZCI BOGURODZICY

1700 Do Miłosierdzia Bożego za + Edmunda SZCZEPANEK (w 1 rocznicę śmierci) oraz + Cecylię SZCZEPANEK (w 10 rocznicę śmierci).

04 grudnia 2023 r. – Poniedziałek. Wspomn. św. Barbary, dz. i męcz, patr. archidiecezji.

645   RORATY: Do Miłosierdzia Bożego za + Piotra KRUPA (miesiąc po śmierci).

1000 Do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo św. Barbary, w intencji górników, emerytów i rencistów, za ich rodziny oraz za zmarłych górników.

05 grudnia 2023 r. – Wtorek. Dzień powszedni.

645   RORATY: Do Miłosierdzia Bożego za + Kazimierza KLIMKA(od Legionu Marii).

1800 Do Miłosierdzia Bożego w intencji Janusza PAPOŃ z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla solenizanta i całej rodziny.

06 grudnia 2023 r. – Środa. Wspomnienie św. Mikołaja, bpa.

645   RORATY: Do Miłosierdzia Bożego za++rodziców i krewnych z rodziny KISZKA.

       Litania do św. Józefa.

1800 Do Miłosierdzia Bożego za + Stanisławę GAŁUSZKA, ++ rodziców Mariannę i Walentego MICHALSKICH.

1900 MODLITWY PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM

07 grudnia 2023 r. – Czwartek. Wspomnienie św. Ambrożego. 1 czwartek miesiąca.

645   RORATY: Do Miłosierdzia Bożego ku czci BOGA OJCA aby był bardziej znany i kochany.

1800 Do Jezusa Chrystusa Jedynego i Wiecznego Kapłana w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych oraz o uświęcenie duchowieństwa.

NABOŻEŃSTWO O POWOŁANIA.

08 grudnia 2023 r. – Piątek. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

700   Do Miłosierdzia Bożego za ++ dziadków: Marię i Józefa KMIECIKÓW, Rozalię i Władysława SOŁTYSÓW i Katarzynę SOŁTYS.

1200 GODZINA ŁASKI (adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele).

1800 1. Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo NMP w intencji Dzieci Maryi oraz za ich rodziców i rodzeństwo z prośbą o wszelkie potrzebne łaski.

  1. Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo NMP w intencji Dziecięcej Róży Różańcowej pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP z prośbą o owocność modlitwy i osobiste uświęcenie.

9 grudnia 2023 r. – Sobota. Dzień powszedni.

700   1. Do Miłosierdzia Bożego za dusze w czyśćcu cierpiące.

  1. Do Miłosierdzia Bożego za + Magdalenę SZCZUREK (od znajomych).

1800 Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Gertrudę i Alojzego BIOLIK.

10 grudnia 2023 r. – Niedziela. 2 Niedziela Adwentu.

700     Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

730   Do Miłosierdzia Bożego za + babcię Helenę DROZDEK (od wnuczki Bernadety z rodziną).

930   1. Do Miłosierdzia Bożego za + męża Mieczysława HYLT (w 23 rocznicę śmierci), + syna Mirosława (w 8 rocznicę śmierci), ++ siostry Irenę i Elżbietę, + brata Andrzeja, + bratową Aurelię, ++ rodziców i wszystkich krewnych.

  1. Do Miłosierdzia Bożego za + męża Piotra BIAŁOŃ (w 2 rocznicę śmierci).

1130 Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Bronisławę ZEMCZAK (w 2 rocznicę śmierci) i + Leona ZEMCZAK (w 30 rocznicę śmierci).

1615 AKATYST KU CZCI BOGURODZICY

1700 Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Elżbietę i Ryszarda GAWRON, ++ braci Stefana i Krzysztofa GAWRON (w kolejne rocznice śmierci).


Porządek nabożeństw

Parafia Miłosierdzia Bożego

(26 listopada – 03 grudnia 2023 r.)


26 listopada 2023 r. – Niedziela. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

700     Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

730   Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Wiktorię BARANIAK (2 rocz. śmierci), + tatę Ludwika (34 rocz. śmierci), + brata Grzegorza (45 rocz. śmierci).

930   Do Miłosierdzia Bożego za + Rajmunda DANISZA (22 rocz. śmierci), + siostrę Gabrielę GUGÓŁKA, ++ z rodzin DANISZ, MARCINIAK, CZYŻEWSKI, MUSIAŁ, BUGLA i dusze w czyśćcu cierpiące.

1130 Do Miłosierdzia Bożego w intencji Marcela DOBOSZA okazji 15 rocznicy urodzin z podziękowaniem za wszystkie łaski, z  prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego.

1615 NIESZPORY NIEDZIELNE

1700 Do Miłosierdzia Bożego za + Eugeniusza PEREŁKA i wszystkich ++z rodziny.

27 listopada 2023 r. – Poniedziałek. Dzień powszedni.

700   1. Do Miłosierdzia Bożego za + Amelię MACHNIAK (w 12 rocznicę śmierci) + ojca Stanisława i ++rodzeństwo.

  1. Do Miłosierdzia Bożego za+ Kazimierza KLIMKA (w miesiąc po śmierci).

28 listopada 2023 r. – Wtorek. Dzień powszedni.

700   Do Miłosierdzia Bożego za+ męża Mieczysława OLCZYŃSKIEGO (w 7 rocznicę śmierci), ++ Franciszkę i Feliksa OLCZYŃSKICH, ++ Stefanię i Antoniego DRZYMAŁA, ++ Janinę i Jana BARON,++ dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.

1800 Do Miłosierdzia Bożego za +męża Zenona BIALIK, jego + siostrę Ewę oraz ++ rodziców Anielę i Zygmunta.

29 listopada 2023 r. – Środa. Dzień powszedni.

800   Do Miłosierdzia Bożego w intencji emerytów i rencistów naszej parafii z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo.

       Litania do św. Józefa.

1800 Do Miłosierdzia Bożego za + Magdalenę SZCZUREK (od Leszka i Małgorzaty SZPILA).

1900 MODLITWY PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM

30 listopada 2023 r. – Czwartek. Święto św. Andrzeja, Apostoła.

700   Do Miłosierdzia Bożego za dusze w czyśćcu cierpiące.

1800 Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Wiesławę i Mieczysława BUKOWIEC.

01 grudnia 2023 r. – Piątek. Dzień powszedni, 1 piątek.

700   W intencji czcicieli NSPJ.

       Nabożeństwo do NSPJ

1800 Msza szkolna: Do Miłosierdzia Bożego za +Jerzego ŚLIWIŃSKIEGO (9 rocznica).

l2 grudnia 2023 r. – Sobota. Dzień powszedni. 1 sobota.

800   1. Do Miłosierdzia Bożego jako wynagrodzenie za obelgi przeciwko Bożemu Macierzyństwo Maryi.

  1. Do Miłosierdzia Bożego za +Jerzego LISZKA + Romana KANIA +Andrzeja SZYMCZYK.

Różaniec fatimski

1800 Do Miłosierdzia Bożego z okazji urodzin babci Barbary, wnucząt Oleńki i Mikołaja  z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę dla całej rodziny.

03 grudnia 2023 r. – Niedziela. 1 Niedziela Adwentu. Niedziela Trzeźwości.

700     Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

730   Do Miłosierdzia Bożego za + Aleksandrę KUŚ.

930   1. Do Miłosierdzia Bożego .w intencji Ryszarda DAMS z okazji 74 rocznicy urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla solenizanta i całej rodziny

  1. Do Miłosierdzia Bożego za + Wiktora BIELAS oraz ++ rodziców Agnieszkę i Andrzeja oraz ++ z rodziny.

1130 Do Miłosierdzia Bożego w intencji Małgorzaty KORNECKIEJ z okazji 40 rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia.

1615 NABOŻEŃSTWO 1 NIEDZIELI ADWENTU

1700 Do Miłosierdzia Bożego za + Edmunda SZCZEPANEK (w 1 rocznicę śmierci) oraz + Cecylię SZCZEPANEK (w 10 rocznicę śmierci).