Ogłoszenia


3 Niedziela Zwykła – 22  stycznia 2023

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Parafii Miłosierdzia Bożego w Tychach


Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Słowa Bożego. Chciejmy ze szczególną uwagą wysłuchać słów, które Bóg do nas kieruje w liturgii Kościoła.

Kolekta jest przeznaczona na naszą parafię. „Bóg zapłać” za każdą ofiarę.


NIEDZIELA (22 stycznia) – 3 niedziela zwykła.

 • Zapraszamy na dzisiejsze Nieszpory o godz. 16.15.

 WTOREK (24 stycznia) – Wspomnienie św. Franciszka Salezego, bpa i dK.

ŚRODA (25 stycznia) – Święto nawrócenia św. Pawła Apostoła.

CZWARTEK (26 stycznia) – Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa.

 • Modlitwy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II (po mszy świętej).

SOBOTA (28 stycznia) – Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, kapł. i dK.

NIEDZIELA (29 stycznia) – 4 Niedziela zwykła.

 • Udzielimy błogosławieństwa rodzicom spodziewającym się dziecka (po mszy świętej o godz. 11.30).

 • Okazja do spowiedzi świętej w naszym kościele pół godziny przed każdą mszą świętą, a w piątki i soboty od godz. 17.00.
 • Dzisiaj w Gościu Niedzielnym szczególnie polecamy obszerną recenzję głośnej książki osobistego sekretarza papieża Benedykta XVI, opowiadającej o latach spędzonych przez niego u boku zmarłego papieża, oraz artykuł wyjaśniający biblijne wzmianki o nawróceniu św. Pawła Apostoła. Jest też najnowszy numer Małego Gościa Niedzielnego.
 • „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary oraz za ofiary kopertowe i przelewy na konto parafii. Za tydzień kolekta na parafię (na zapłacenie rachunku za energię elektryczną).

2 Niedziela Zwykła – 15  stycznia 2023

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Parafii Miłosierdzia Bożego w Tychach


„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” – mówi dzisiaj w Ewangelii Jan Chrzciciel, rozpoznając w Jezusie Mesjasza, Syna Bożego. Również my, zgromadzeni na Eucharystii, pragniemy rozpoznać Pana, który wkracza w codzienność naszego życia. Świadomi, że tylko On jest dawcą prawdziwego pokoju i przebaczenia, wzbudźmy w sobie szczerą intencję spotkania z Nim we wspólnocie, w modlitwie, w słuchaniu słowa i w łamaniu chleba.

Kolekta jest przeznaczona na archidiecezję.


NIEDZIELA (15 stycznia) – 2 niedziela zwykła.

 • Zapraszamy na dzisiejsze Nieszpory o godz. 16.15.

 WTOREK (17 stycznia) – Wspomnienie św. Antoniego, opata.

 CZWARTEK (19 stycznia) – Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa.

PIĄTEK (20 stycznia) – Dzień powszedni. 3 piątek.

 • Zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia o godz. 15.00. Msza święta w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego o godz. 18.00.

SOBOTA (21 stycznia) – Wspomnienie św. Agnieszki, dz. i męcz.

NIEDZIELA (22 stycznia) – 3 Niedziela zwykła. Niedziela Słowa Bożego.


 • W tym tygodniu rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia). Pamiętajmy o tej intencji także w prywatnych modlitwach, również w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • W czasie ferii msze święte w tygodniu będą odprawiane: w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 7.00, a w czwartek, piątek i sobotę o godz. 18.00. W niedzielę godziny Mszy świętych nie ulegają zmianom. Adoracja w kaplicy Najświętszego Sakramentu będzie według zwyczajnego planu (od poniedziałku do soboty, w godz. 7.30-17.30). Nie będą odbywały się spotkania grup parafialnych.
 • Rekolekcje wielkopostne odbędą się w naszej parafii w dniach 18-22 marca. Wygłosi je O. Emil Pacławski, proboszcz parafii franciszkańskiej na Paprocanach.
 • W gablotce znajdziemy informację o mszach świętych za Ojczyznę odprawianych w kościele Świętej Rodziny w Tychach oraz o mszy świętej i balu dla młodych organizowanym w sanktuarium św. Walentego w Bieruniu.
 • W dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego” osobisty sekretarz papieża Benedykta XVI wspomina ostatnie chwile jego życia. (cena Gościa Niedzielnego – 10 zł).
 • „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. Za tydzień kolekta na naszą parafię.