Adorujący Najświętszy Sakrament

W kaplicy przy naszym kościele trwa stała adoracja Najświętszego Sakramentu (do poniedziałku do soboty, w godz. 7.30 – 17.30). Każdy może w tym czasie przyjść choćby na chwilę modlitwy. Wielu parafian zobowiązało się do stałych „dyżurów modlitewnych”. Są oni swoistą „strażą” trwającą na modlitwie w intencjach Kościoła świętego i naszej parafii.

Zachęcamy do włączenia się w to wielkie dzieło modlitwy (zapisy przyjmuje Ksiądz Proboszcz, który jest opiekunem tej grupy).

Spotkania formacyjno-organizacyjne odbywają się w miarę potrzeb (według ogłoszeń parafialnych).

lista dyżurów na rok 2019